Kategorie

Dodavatelé

Montana

Horokupectví bylo založeno v r. 1997, tedy dávno před boomem e-shopů u nás. V roce 2013 jsme celou www stránku výrazně vylepšili. Vzniklo jako součást nejdéle vycházejícího českého horolezeckého časopisu Montana. A tak je tomu dodnes. Už to pro Vás může být zárukou širokého výběru literatury související s horolezectvím a lezením, a okrajově i jinými sporty, provozovanými v horách.

Montana, Kytnerova 30, 621 00 Brno, IČ: 70444315 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR


S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 - obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu v případech, kdy:

 • jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (např. zákon o účetnictví),
 • jsou potřebné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme,
 • na jejich zpracovávání máme oprávněný zájem,
 • V ostatních případech údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.
 

Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením.

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Jaké osobní údaje nejčastěji zpracováváme prostřednictvím internetových stránek

1) Cookies – Cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webu pro konkrétního uživatele. 

2) Údaje o nakupujících - V případě, kdy se rozhodnete přihlásit prostřednictvím některé z námi provozovaných internetových stránek, do nějakého programu, aktivity apod., zpracováváme Vaše údaje, které nám v rámci přihlášky poskytnete.

3) Newslettery – V případě, kdy se rozhodnete přihlásit se prostřednictvím některé z námi provozovaných internetových stránek, k odběru newsletteru či jiného informačního materiálu, vyžadujeme Váš souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů (obvykle e-mail).

Seznam zpracovatelů

Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám.

Poučení o Vašich základních právech

Jakožto subjekt údajů máte tato základní práva:

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů,
 • právo vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené,
 • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět Vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti),
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

Údaje o správci osobních údajů

Montana - Tomáš Roubal, Kytnerova 30, 621 00 Brno, IČ: 70444315